Juan Cristobal Zagal's Publications

Classified by Publication TypeClassified by Research Category

Evolutionary Design of Robotic Behaviors

Juan Cristobal Zagal. Evolutionary Design of Robotic Behaviors. Master's Thesis, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden,2002. TRITA-NA-E02063

Download

(unavailable)

Abstract

I denna avhandling beskrivs en direktkopplad metod för utveckling av elementära reaktiva beteenden vid följandet av en vägg i realtid. Robotar uppfattar sin miljö genom taktilska och fotonär-känsliga sensorer och förutsätts kunna färdas genom en slingrande labyrint utan större problem. En genetisk algoritm, som exekveras på en värd dator, lär sig kartläggningen av labyrinten utifrån sensorisk information till motorisk handling. Sannolika beteenden transmitteras till roboten och avståndet som avverkas under varje prövning används som anpassande mätningar för den genetiska algoritmen. Efter omkring 20 genereringar, har dom bäst evaluerade beteendena åstadkommit motsvarande förarrangerade beteenden, och uppnått över 80% av den teoretiska maximala anpassningen. Resulterande beteende överensstämmer med dom exempel som kan härledas utifrån träningsmiljön. Keywords: Evolutionär robotik, genetiska algoritmer, beteende baserad robotik, lokalt viktad regression.

BibTeX
@MastersThesis{zagal2002,
 author = 	 {Juan Cristobal Zagal},
 title = 	 {Evolutionary Design of Robotic Behaviors},
 school = 	 {Royal Institute of Technology},
 year = 	 {2002},
 OPTkey = 	 {TRITA-NA-E02063},
 OPTtype = 	 {},
 address = 	 {Stockholm, Sweden},
 OPTmonth = 	 {May},
 note = 	 {TRITA-NA-E02063},
 OPTannote = 	 {},
 abstract = {  I denna avhandling beskrivs en
         direktkopplad metod för utveckling av elementära
         reaktiva beteenden vid följandet av en vägg i
         realtid. Robotar uppfattar sin miljö genom taktilska
         och fotonär-känsliga sensorer och förutsätts kunna
         färdas genom en slingrande labyrint utan större
         problem. En genetisk algoritm, som exekveras på en
         värd dator, lär sig kartläggningen av labyrinten
         utifrån sensorisk information till motorisk
         handling. Sannolika beteenden transmitteras till
         roboten och avståndet som avverkas under varje
         prövning används som anpassande mätningar för den
         genetiska algoritmen. Efter omkring 20
         genereringar, har dom bäst evaluerade beteendena
         åstadkommit motsvarande förarrangerade beteenden,
         och uppnått över 80\% av den teoretiska maximala
         anpassningen. Resulterande beteende överensstämmer
         med dom exempel som kan härledas utifrån
         träningsmiljön. Keywords: Evolutionär robotik,
         genetiska algoritmer, beteende baserad robotik,
         lokalt viktad regression.},
}

Generated by bib2html.pl (written by Patrick Riley ) on Wed Sep 09, 2009 19:24:22